תובענה ייצוגית כנגד דואר ישראל ובנק הדואר

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות והבנקאות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בירושלים.
התובענה עוסקת בתמצית בכך שלקוח המבקש לשלם חשבונות באמצעות כרטיס אשראי נדרש על ידי הנתבעות לבצע עסקת קרדיט (הלוואה) כתנאי לביצוע התשלום ואינו מורשה לשלם את העסקה בתשלום אחד. סכום התביעה האישית מגיע כדי הסך של 12.54 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של 50 מיליון ש"ח