תובענה ייצוגית כנגד דור-אלון, סונול, פז ודלק

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. התובענה עוסקת בחיובי סרק המבוצעים במשאבות התדלוק. סכום התביעה האישית מגיע כדי 126 ש"ח וסכום התביעה לקבוצה מוערך בסך של 124,311 מיליון ש"ח (כל חברה לפי חלקה היחסי כמפורט בתביעה).