תובענה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור

התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו למחלקה הכלכלית בבימ"ש המחוזי תביעה ובקשה להכיר בה כייצוגית כנגד דירקטוריון החברה הבורסאית קמור, בין היתר, בגין מצגי שווא של דירקטוריון החברה באשר למצב החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.
לטענת התובע חברי הדירקטוריון הצהירו כי אין לחברה קשיי נזילות בסמוך מאוד להודעת החברה בדבר הפסקת התשלומים למחזיקי איגרות החוב, בסופו של דבר נכנסה החברה להליכי חדלות פירעון והמסחר באג"ח הופסק.
סכום התביעה מוערך בסך של כ- 44 מיליון ש"ח.

הבקשה אושרה לניהול כתביעה ייצוגית ובהמשך אושר הסכם פשרה בתביעה זו.

להרחבה לחץ כאן>>