תובענה ייצוגית כנגד חברת קיו.איי.אס ישראל בע"מ

בבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני העבודה.
התובענה והבקשה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
התובענה עוסקת בדמי חג אשר לא שולמו לעובדי החברה, בניגוד לדיני העבודה, ובין היתר צו הרחבה מיום 02/06/02. היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ – 3.3 מיליון ₪.