תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל – מערכת ההוצאה לפועל

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב – תביעת השבה כנגד רשות.
התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית באמצעות חיוב בריבית פיגורים בתיקי שטרות ותובענות בסכום קצוב. סכום התביעה האישית מגיע כדי כ- 70,000 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של למעלה ממיליארד ש"ח.