תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל – משרד התחבורה

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב – תביעת השבה כנגד רשות. התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית של אגרות רישוי רכבים. סכום התביעה אישית מגיע כדי 93 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של כ – 5.9 מיליון ש"ח.