תובענה ייצוגית כנגד מניב ראשון בע"מ

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב – תביעת השבה כנגד רשות. התובענה עוסקת בחיובי יתר בגין צריכת מים וביוב.
על פי הנטען בכתב התביעה מניב ראשון פועלת בניגוד להוראות כללי המים ומחלקת את צריכת המים המשותפת באופן שווה בין כלל הצרכנים (במקום באופן יחסי לצריכת המים האישית שלהם). כתוצאה מנוהג זה מחוייבים צרכנים הצורכים מעט מים באופן יחסי בחיובי יתר בגין צריכת מים ואגרת ביוב. סכום התביעה האישית מגיע כדי 1,719 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה כ- 14 מיליון ש"ח.