תובענה ייצוגית כנגד סולגאר ישראל אמברוזיה בע"מ וסולגאר העולמית

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז. התובענה עוסקת בתמצית בהטעיית צרכנים ביחס להימצאות שאריות חלב בתוסף תזונה מסוג אי-בי-סי דופילוס המיועד לפעוטות וילדים. הנתבעות ציינו על גבי התווית כי המוצר "אינו חלבי ואינו מכיל לקטוז" בעוד שבפועל אין הדבר כך. סכום התביעה האישית מגיע כדי סך של 2,100 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של 42 מיליון ש"ח.