תובענה ייצוגית כנגד סופרפארם (ישראל) בע"מ

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
התובענה עוסקת בתמצית באי גילוי ו/או הטעיית צרכנים ביחס להימצאות החומר הכימי ביספינול A, בבקבוקי המותג "לייף", העובדה שהחומר עשוי לדלוף למזון ו/או למשקה התינוק וכל הוראות הבטיחות הנובעות מכך. סכום התביעה האישית מגיע כדי 569 ש"ח וסכום התביעה הכולל לקבוצה כ – 28.2 מיליון ש"ח.