תובענה ייצוגית כנגד עיריית חיפה

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה- תביעת השבה כנגד רשות בתחום דיני החינוך.
התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית של תשלומים מהורי תלמידים בחטיבה העליונה, תחת איצטלה של תשלומי תל"ן (תוכנית לימודים נוספת). סכום התביעה האישית מגיע כדי 798 ש"ח (נומינלי) וסכום התביעה הכולל לקבוצה מוערך בסך של כ – 8 מיליון ש"ח.