תובענה ייצוגית כנגד עיריית חיפה

בקשה לאישור תובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מנהליים – תביעת השבה כנגד רשות.
התובענה עוסקת בגביית יתר של אגרות חנייה, באמצעות מדחני חנייה אלקטרוניים, הכל בניגוד לחוקי העזר שיצאו תחת ידי העירייה. היקף התובענה הייצוגית מוערך במסגרת הבקשה בסך של כ– 6 מיליון. בעקבות הגשת תובענה זו, תיקנה העירייה את תעריף המינימום, כפי שהוא מופיע במד החניה.