תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח

תביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה.
לטענת התובעת, שיטת החישוב הנהוגה ע"י המשיבה מפחיתה שלא כדין את רכיב הפיצוי בגין ירידת ערך הרכב, באשר ככל שחולפים החודשים ערכם של הרכבים יורד וכך מרוויחה החברה מחלוף הזמן.

סכום התביעה האישית 50 ש"ח
סכום התביעה הייצוגית מוערך בסך של כ- 13.125 מיליון ש"ח