תובענה ייצוגית כנגד 012 סמייל תקשורת בע"מ

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות.
התובענה והבקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה.
בתמצית על פי הנטען בתובענה, שיווקה חברת 012 כרטיסי חיוג לשיחות מארה"ב וצפון אמריקה לארץ. כרטיסי חיוג אלה נקבו במחיר של עד 10 אגורות ו – 12 אגורות לדקה (כרטיסי חיוג של 500 ו -100 דקות שיחה בהתאמה לטלפון נייח בישראל). בפועל חייבה 012 את המבקש ולקוחות נוספים, בתעריף העולה כדי למעלה מפי 10 מהתעריף המוסכם. חברת 012 אומנם זיכתה את המבקש, לאחר פנייתו אליה, אולם לא השיבה לו את מלוא חיובי היתר. סכום התביעה האישית הינו 1,382 ש"ח וסכום התביעה הייצוגית מוערך בסך של 16 מיליון ש"ח. סכומים אלה נובעים, בין היתר, מהרווח אותו הפיקה חברת 012, כתוצאה משיווק כרטיסי החיוג, גם ביחס לשיחות לגביהן לא חל התעריף המוסכם.