תובענה ייצוגית נגד אפריקה ישראל

התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב
עניינה של התביעה הינו מצגי שווא בדוחות הכספיים של החברות, אפריקה השקעות ואפריקה תעשיות.
לטענת התובע החל מחודש מרץ 2015 הלכה ונחשפה בפני הציבור הרחב תמונה חמורה ולפיה במשך שנים הוצגו לציבור דוחות כספיים כוזבים הן של המשיבה 1 והן של המשיבה 2.
המצגים והדוחות המטעים שהציגו אפריקה השקעות ואפריקה תעשיות לציבור שיפרו לאין ערוך את האטרקטיביות של מניותיהן בעיני המשקיעים, כאשר בדיעבד נסתבר כי האטרקטיביות נבעה ממידע כוזב ומטעה.

ביום 30/9/2021 אישר בית המשפט (סגן הנשיא, השופט חאלד כבוב) הסכם פשרה בתביעה זה.

להרחבה לחץ כאן >>