תובענה ייצוגית נגד דקלה חברה לביטוח

התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התובענה זו בכך שהנתבעת פועלת בניגוד להוראות הדין והפוליסה, ומשלמת למבוטחיה בפוליסות ביטוח בריאות וסיעוד פיצויים כספיים מכוח הפוליסות, תוך "החסרת" מדד, בין מדד הבסיס לבין המדד הידוע ביום התשלום.
לטענת התובעת הנתבעת משערכת את סכום תגמולי הביטוח, המשולמים ככלל בסוף החודש, בהתאם למדד הידוע בתחילת החודש במקום המדד הידוע במועד התשלום. בדרך זו מפחיתה הנתבעת מדד אחד מכל תשלום.
כמו כן, הנתבעת העלתה, ללא כל בסיס בדין, את דמי הביטוח החל מחודש יולי 2013.
סכום התביעה האישית: 95.49 ש"ח.
סכום התביעה בעילה הראשונה מוערך בסך של כ- 19.1 מיליון ש"ח ולא ניתנה ההערכה לגבי העילה השנייה.