תובענה ייצוגית נגד הכונס הרשמי

התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עניינה של התביעה בגביית יתר של הפקדון הנדרש להפקדה בכונס הנכסים הרישמי לשם פתיחת תיק פש"ר או תיק לפירוק חברה
לטענת התובע גובה הכונס הרשמי לשם פתיחת תיק פש"ר או תיק לפירוק חברה סכום גבוה מהקבוע בתקנות ללא כל אסמכתא שבדין ובנוסף לכך מסרב להשיב לפונים את יתרת הפיקדון אשר לא נוצלה בעת סגירת התיק.
סכום התביעה האישית: 2,063 ש"ח.
סכום התביעה הייצוגית בעילה הראשונה מוערך בסך של כ- 40 מיליון ש"ח
וסכום התביעה הייצוגית בעילה השניה מוערך בסך של כ- 80 מיליון ש"ח