יעוץ שוטף בדיני עבודה, לרבות עריכת הסכמי עבודה:

למשרד ניסיון עשיר ומגוון ביעוץ וייצוג בתחומי דיני העבודה, הן עבור מעסיקים שונים ומגוונים, לרבות מעסיקים מוסדיים, והן עבור עובדים וועדי עובדים.

המשרד מייעץ למעסיקים גדולים, לרבות מעסיקים מוסדיים במגוון רחב של נושאים בתחום דיני העבודה ובין היתר, בקשר עם הסכמי עבודה, הודעות על תנאי עבודה, זכויות עובדים מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה החלים על עובדים אלה, הליכי מכרז וגיוס עובדים, הליכי פיטורים ושימוע, בירורים משמעתיים ואכיפת חוק הטרדה מינית ותקנותיו ועוד.

ניהול הליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה:

המשרד ניהל תובענות רבות בכל הערכאות המשפטיות, לרבות בתי הדין האזוריים ובית הדין הארצי לעבודה וכן ניהול מספר רב של תיקים עקרוניים בסוגיות מרכזיות בתחום דיני העבודה:

 • קיומם או אי קיומם יחסי עובד מעביד;
  בין היתר, ייצג המשרד בהליכים משפטים שעוררו שאלות עקרוניות הנוגעות לקיומם של יחסי עובד מעביד ביחס לעובדי חברות כוח אדם, פרילנסרים, מרצים ומנחים מן החוץ ונותני שירותים שונים.
 • אי תשלום זכויות עובדים;
  בין היתר, ייצג המשרד בהליכים משפטים הנוגעים לאי תשלום זכויות קוגנטיות והסכמיות בדיני עבודה, אכיפת זכויות מכוח הסכמים קיבוצים ועוד.
 • סיום יחסי העבודה, פיטורים שלא כדין והליכי שימוע;
  בין היתר, ייצג המשרד בהליכים עקרוניים הנוגעים לשאלת נסיבות הפסקת עבודתו של עובד, תקינותם של הליכי שימוע ופיטורים, זכאות לפיצויי פיטורים מוגדלים ועוד.
 • הסכמים קיבוצים, צווי הרחבה ואכיפתם; שלל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על עובד במקום עבודה ספציפי, מקימים מארג של זכויות עליו קשה לעיתים לעמוד הן כמעסיק והן כעובד המבקש לבחון את זכויותיו. המשרד ייצג בהליכים רבים הנוגעים לפרשנות הסכמים קיבוצים, צווי הרחבה שונים ואכיפתם.
 • ייצוג חברות כ"א וקבלני שירותים ועובדים בחברות אלה; המדובר בתחום ייחודי בין היתר, נוכח המורכבות הנובעת מ"כפל המעסיקים" – מעסיק בפועל מחד וחברות כוח האדם או השירותים מאידך המשלמת לעובד את שכרו.