ייצוג בערכאות משפטיות – ליטיגציה

המשרד בעל ניסיון רב בניהול תיקים משפטיים מורכבים, ובהיקפים כספיים נכבדים, בפני כלל הערכאות המשפטיות וכן בהליכי גישור ובוררות, הכל במסגרת תחומי ההתמחות של המשרד.

ניהול התיקים מתאפיין בחשיבה אסטרטגית צופה פני עתיד, הכרה והתמקצעות במטרייה המשפטית וכמובן שליטה בהליכים המשפטיים, הפרוצדורה וניהול ההליך לרבות בבתי המשפט האזרחיים, בתי המשפט המינהליים, בג"ץ, בתי הדין לענייני עבודה, הליכי בוררות ועוד.

ניהול הליכים משפטיים בתחום המקרקעין:

ובין היתר:

 • תביעות לביטול ואכיפת הסכמי מקרקעין;
 • תביעות לאיחוד וחלוקה במקרקעין;
 • תביעות לפירוק שיתוף;
 • תביעות פינוי שוכרים ופולשים (סילוק יד);
 • תביעות בעניין דיירות מוגנת;
 • תביעות כספיות בקשר לזכויות במקרקעין;
 • תביעות לאכיפת הסכמים מכר מקרקעין;
 • תביעות לרישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין ועוד.

קרא עוד>>

ניהול הליכים משפטים בתחום המשפט המסחרי ודיני תאגידים:

ובין היתר:

 • תביעות בין בעלי מניות או שותפים;
 • הליכי בוררות וגישור מסחרי;
 • תביעות כספיות אזרחיות או מסחריות;
 • תביעות לאכיפת או ביטול של הסכמים מסחריים.

קרא עוד>>

ניהול תובענות ייצוגיות:

ובין היתר:

 • ניהול הגנות בתביעה ייצוגית (בעיקר תביעות נגישות והנגשה, תביעות סאפם – דואר זבל, ותביעות צרכנות למינהן);
 • ניהול תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות בשוק ההון;
 • ניהול תובענות ייצוגיות בתחום דיני הצרכנות;
 • ניהול תובענות ייצוגיות בתחום הבנקאות והביטוח.

קרא עוד>>

ניהול הליכים משפטיים בתחום המשפט המנהלי ודיני מכרזים:

ובין היתר:

 • עתירות לביטול מכרזים ושינוי או ביטול תנאי סף;
 • עתירות לביטול זוכה במכרז או הגנה על זוכה במכרז;
 • עתירות מינהליות כנגד עורכי מכרזים או הגנה על עורך המכרז.

קרא עוד>>

ניהול הליכים משפטים בדיני עבודה:

ובין היתר:

 • קיומם או אי קיומם יחסי עובד מעביד;
 • אי תשלום זכויות עובדים;
 • סיום יחסי העבודה, פיטורים שלא כדין והליכי שימוע;
 • הסכמים קיבוצים, צווי הרחבה ואכיפתם;
 • ייצוג חברות כ"א וקבלני שירותים ועובדים בחברות אלה.

קרא עוד>>

מידע מקצועי נוסף: