עסקאות נדל"ן2021-08-11T21:49:59+03:00

ייצוג בעסקאות נדל"ן

למשרד ניסיון רב בטיפול בעסקאות מקרקעין, על כל גווניהן, על המיומנויות והידע הנדרשים להן. ניסיונו של המשרד בייצוג  גופים מוסדיים שונים בתחום המקרקעין מסייעת אף היא לביצוע העסקאות באופן מקצועי ואמין.

רכישה ומכירה של דירות בבית משותף ובתים פרטיים:

טיפול בעסקת הרכישה ויעוץ משפטי שוטף, לרבות:

 • בשלב המשא ומתן הראשוני לרבות עניינים קריטיים בהסכמות המסחריות בין הצדדים.
 • זיכרון הדברים (ככל שנערך);
 • בדיקת הזכויות הקנייניות – ככל שנדרש;
 • בדיקת חובות ארנונה והיטלי השבחה – ככל שנדרש;
 • בדיקת היתרי הבנייה והמצב התכנוני בנכס;
 • בסיוע בביצוע בדיקות פיזיות בנכס;
 • ניהול המו"מ הסופי לכריתת עסקת המכר, לרבות חלוקת התשלומים אשר תבטיח את זכויות הלקוח;
 • עריכת הסכם המכר וליווי מלא עד לחתימתו.
 • דיווחים מתאימים לרשויות המס, לרבות ככל שנדרש בדיקה מקדמית של תשלום המס ותכנוני מס;
 • רישום הערת אזהרה;
 • השלמת העסקה ברישום;

קרא עוד>>

רכישה ומכירה של נחלות ומשקים:

מעבר למפורט בעסקת רכישת דירה או בתי פרטיים נחלות ומשקים דורשים מיומנות ומקצועיות מיוחדת לרבות:

 • בדיקת זכויות בנחלה / במשק ברשות מקרקעי ישראל;
 • התשלומים הנדרשים לרשות מקרקעי ישראל, לרבות דמי הסכמה / רכישה וחלותם על הצדדים לעסקה;
 • תשלומי המיסים בגין העסקה, לרבות מע"מ ככל שנדרש, היטל השבחה, מס רכישה ומס שבח.
 • בדיקת השטחים המיועדים למגורים בנחלה;
 • בדיקת היתרי בנייה ברשות מקרקעי ישראל ובוועדה המקומית לתכנון ובנייה;
 • האם קיימים שימושים חורגים בנחלה;
 • יעוץ וטיפול במיסוי הרכיב החקלאי במשק;
 • רישום הזכויות הרוכשים ברשות מקרקעי ישראל;

רכישה מקבלן ומכונס נכסים:

עסקאות המאופיינות בדרך כלל בהסכם רכישה סטנדרטי, אך מניסיוננו עדיין מחייבים יעוץ משפטי בבדיקת העסקה על פרטיה והבטחת זכויות הרוכש.

 • בדיקת הזכויות הקנייניות של המוכר;
 • בדיקת היתרי הבנייה והמצב התכנוני בחלקה;
 • ניהול המו"מ לכריתת עסקת המכר, לרבות חלוקת התשלומים אשר תבטיח את זכויות הלקוח;
 • הבטחת זכויות הרוכשים בהתאם לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974;
 • דיווחים מתאימים לרשויות המס, לרבות ככל שנדרש בדיקה מקדמית של תשלום המס ותכנוני מס;
 • טיפול במסמכי הלוואה מובטחת במשכנתא מול מוסד בנקאי;
 • רישום הערת אזהרה;
 • השלמת העסקה ברישום;

קרא עוד>>

רכישה ומכירה של מגרשים:

ייצוג ברכישה ומכירה של מגרשים לצורכי בנייה למגורים, מסחרי, תעשייה וחקלאות.

רכישה ומכירה של נדל"ן מסחרי:

ייצוג ברכישה ומכירה של נדל"ן מסחרי בייעוד של משרדים, תעשייה ומלאכה.

ייצוג דיירים בעסקאות תמ"א 38 ובינוי בינוי;

החל משלב המשא ומתן עם הקבלן / יזם ועד להשלמת הבנייה וקבלת הדירות על ידי הדיירים.

טיפול ברישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו):

כולל רישום ומחיקת הערות אזהרה, רישום ותיקון צו בית משותף;

הסכמי שכירות לרבות הסכמי שכירות מסחריים:

הסכמי שכירות הינם בעלי מאפיינים יחודיים, מחד בידי השוכר מופקד נכס יקר ערך ומאידך התשלום החודשי הינו בדרך כלל נמוך ביותר ביחס לשווי הנכס, כדי  פרומילים בודדים. נוכח מאפיינים אלה חשוב להקפיד בעריכת הסכמי השכירות על הנקודות הבאות:

 • בטוחות מתאימות להבטחת זכויות בעל הנכס, לרבות תשלום מיסי הרשות המקומית וחשמל.
 • עריכת ביטוח מתאים על ידי שוכר הנכס, להבטחת הנכס והנזקים שעלולים להיגרם לצד ג' – ככל שמתאים ונדרש;
 • אופציות להארכת תקופת השכירות;
 • הוראות הנוגעות להצמדה ו/או שינויים בדמי השכירות על פני זמן;
 • הוראות הנוגעות לבנייה ושינויים במושכר והבעלות בהם ככל שנערכו;
 • הוראות הנוגעות לאופן פינוי המושכר ופיצויים בגין הפרת הוראות אלה;
 • הוראות המתייחסות לאפשרות להחליף שוכר במקרקעין או להוספת שוכר משנה;

העברה ללא תמורה בין קרובים, ורישום עסקאות מכוח צוואות או ירושה:

עסקאות מסוג זה הינן עסקאות פשוטות בדרך כלל, אשר מורכבותן נעוצה בהיבטי המס והכרוכים בעסקאות אלה, לרבות בראיה צופת פני עתיד.

היבטי מיסוי ותשלומים שונים בעסקאות:

מס שבח, מס רכישה, היטל השבחה, בדיקת חיובי ארנונה וחובות לרשויות, תשלומים שונים לרשות מקרקעי ישראל ועוד.

שירותי נוטריון:

צוות המשרד הבכיר כולל נוטריון הנדרש לאישור ייפוי כוח בלתי חוזר ומסמכים שונים, לצורכי ביצוע עסקאות מקרקעין.

ייצוג יזמים וקבלנים:

בנוסף צבר המשרד ניסיון בייצוג יזמים, החל משלב התכנון ועד השלמת הפרויקט, ייצוג בעלי קרקעות, קבלנים, וליווי שיתופי פעולה בין חברות בתחום הנדל"ן. הטיפול המשפטי הניתן על ידי משרדנו, כולל ליווי משפטי ועסקי, החל משלב בניית העסקה, שלבי התכנון לרבות ייצוג בוועדות התכנון והבנייה, עריכת הסכמים לרבות הסכמי מכר, הסכמי שכירות, שעבודים ומשכונות, הסכמי קומבינציה, זיקות הנאה, ועוד.

מידע מקצועי נוסף:

זיכרון דברים – שאלות ותשובות:

מורה נבוכים לזיכרון דברים - שאלות ותשובות: זכרון דברים הינו מסמך משפטי אשר במסגרתו מפרטים הצדדים את ההסכמות אליהם הגיעו ביחס לעסקה הנדונה ביניהם, למשל עסקת לרכישה או [...]