המשרד מתמחה במשפט מסחרי ודיני חברות, ובין היתר עוסק בייסוד וטיפול בתאגידים משפטים שונים, עריכת מכרזים והסכמים מסחריים וניהול הליכים משפטיים בתחום המשפט האזרחי – מסחרי:

בתחומי המשפט האזרחי מסחרי מספק המשרד ייעוץ ושירותים משפטיים שוטפים:

ייסוד, הקמה ופירוק של תאגידים משפטיים:

ובין היתר ייסוד הקמת של חברות ותאגידים מסחריים שונים, לרבות שותפויות מוגבלות ושאינן מוגבלות, שותפויות רשומות ושאינן רשומות, על כל המסמכים הכרוכים בכך, לרבות הסכם שותפות, תקנון התאגדות בחברה, הסכמי מייסדים ועוד.

הקמת עמותות וחברות לתועלת הציבור;

פירוק חברות ושותפויות;

רכישה ומכירה של זכויות בעסקים פעילים:

ובין היתר:

בדיקת נאותות (Due Diligence)

סיוע במו"מ עסקי לקראת ביצוע עסקאות;

עריכת הסכמי רכישה ומכירה של מניות בחברה וזכויות בשותפות;

ליווי משפטי שוטף לתאגידים:

בין היתר:

  • יעוץ להנהלת התאגיד, לדירקטוריון ולוועדותיו וליווי ישיבות אלה;
  • עריכת הסכמים מסחריים שונים, לרבות עם ספקים ונותני שירותים, לקוחות, שותפים מסחריים, הסכמי זכיינות ועוד;
  • עריכת מכרזים ויעוץ לוועדות מכרזים;
  • הסכמי עבודה;

המשרד מנהל בשם לקוחות הליכים משפטיים שונים ומגוונים בתחומי המשפט האזרחי  – מסחרי ודיני תאגידים:

בין היתר:

  • תביעות משפטיות בין בעלי מניות או שותפים;
  • ייצוג בעלי מניות כנגד החברה ו/או בעל השליטה בה.
  • תביעות אזרחיות – מסחריות; תביעות מכוח חוזה, בין הפרת חוזה ועוד.
  • ניהול משפטי בכלל הערכאות הקיימות לרבות הליכי בוררות וגישור מסחרי;
  • פירוק חברות מרצון ובשם נושים.