דיני בנקאות וביטוח2021-07-23T10:28:28+03:00

תביעות ייצוגיות בתחום הבנקאות והביטוח

חוק התובענות הייצוגיות קובע כי ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד מבטח, סוכן ביטוח או חברה מנהלת, וכן נגד תאגיד בנקאי, הכל בקשר לעניין שבינם לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו.

דיני הביטוח והבנקאות מתאפיינים בחקיקה ספציפית עניפה, והוראות רגולטור (בעיקר, המפקח על הביטוח והמפקח על הבנקים) אשר נועדו להכהות ולו במעט את פערי הכוחות והידע המצויים בתחומים אלה, בין הלקוח לבין המבטחים ו/או התאגידים הבנקאיים. משרדנו טיפל ומטפל בתובענות ייצוגיות בתחומים אלה וקנה ידע, ניסיון ובקיאות במערכות הדינים המיוחדות החלות בתחומים אלה.

התביעות שלנו בתחום:

תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט

תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד). עניינה של התביעה הייצוגית והבקשה לאשרה ככזו, בטענה שבנק פועל שלא כדין בקשר [...]

תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח

תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב עניינה של התביעה הינו שיפוי המבוטחים בביטוחי בריאות. לטענת התובעים, המשיבה משפה את המבוטחים [...]

תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח

תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח תביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה. לטענת התובעת, [...]

תביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיום בע"מ

תביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיום בע"מ התובענה והבקשה לאיש הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בשיפוי מבוטחים בביטוחי בריאות לטענת התובע המשיבות [...]

תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח

תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בתשלום שגוי למבוטחים בפוליסת סיעוד. לטענת התובעת המשיבה משערכת את [...]

תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת

תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בחיוב יתר של קרן הפנסיה בניגוד להוראות הדין ובניגוד להוראות [...]

תביעה ייצוגית כנגד הראל חברה לביטוח

תביעה ייצוגית כנגד הראל חברה לביטוח התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה. לטענת התובעת, [...]

תביעה ייצוגית כנגד מגדל חברה לביטוח

תביעה ייצוגית כנגד מגדל חברה לביטוח התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה. לטענת התובעת, [...]

תובענה ייצוגית כנגד כלל מימון אישי

תובענה ייצוגית כנגד כלל מימון אישי תביעה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות והלוואות חוץ בנקאיות. תמצית עניינה של התביעה הייצוגית, בין היתר, בהעלאת סכום "דמי הגבייה החודשיים" באופן חד צדדי, [...]

תביעה ייצוגית כנגד בנק לאומי

תביעה ייצוגית כנגד בנק לאומי תביעה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות. עניינה של התביעה בגביית יתר של עמלה הנוגעת לבקשת לקוח להפקה ו/או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב של [...]

תובענה ייצוגית כנגד מגדל וכלל חברות לביטוח וחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ

תובענה ייצוגית כנגד מגדל וכלל חברות לביטוח וחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני ביטוח. התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה [...]

תובענה ייצוגית כנגד בנק מזרחי – טפחות

תובענה ייצוגית כנגד בנק מזרחי - טפחות בקשה לאישור תביעה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות. התובענה והבקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה נוגעת לפרמיות ביטוח נכס שנגבו על [...]

תובענה ייצוגית כנגד בנק משכן

תובענה ייצוגית כנגד בנק משכן בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות. התובענה נוגעת לעמלה שנגבתה מכלל הקבוצה, לכל הפחות בשנת 2002, תחת הכותרת "דמי ניהול". היקף התובענה [...]

מידע

אושר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת G1 פתרונות אבטחה (לשעבר "השמירה")

אושרה פשרה בתביעה הייצוגית נגד G1 פתרונות אבטחה (לשעבר "השמירה") ביום 06/10/2022 אישר בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (כבוד השופטת אופירה דגן - טוכמכר) הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה [...]

אושר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

אושרה פשרה בתביעה הייצוגית נגד בנק דיסקונט בעניין "חשבונות רדומים" ביום 31/07/2022 אישר בית המשפט המחוזי מרכז - לוד (כבוד השופטת איריס רבינוביץ' ברון)  הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על [...]

קישורים ומסמכים לקריאה נוספת – תביעות ייצוגית

להלן קישורים למסמכים רלוונטיים לקריאה נוספת: חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006;  תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010; תקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות), תש"ע-2010; קישור לאתר הקרן למימון [...]