ראשי/תחומי עיסוק/תביעות ייצוגיות/המדינה ומוסדות ציבור
המדינה ומוסדות ציבור2021-03-08T12:04:48+02:00

תביעות ייצוגיות כנגד המדינה ומוסדות ציבור

חוק התובענות הייצוגיות אשר נחקק בשנת 2006 הסדיר אפשרות להגשת תביעה כנגד רשות. רשות מוגדרת בחוק התובענות הייצוגיות על דרך ההפניה כרשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין.

החוק מסייג זכות זו ומעניק לרשויות "הקלות" וזכויות יתר ביחס לנתבעים אחרים. כך למשל בהתאם להוראות החוק ניתן להגיש תובענה כנגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר ולא ניתן להגיש תובענה כאמור לפיצויים בגין נזק שנגרם על ידי צד שלישי, שעילתה הפעלה או אי הפעלה של סמכויות פיקוח, הסדרה או אכיפה של הרשות ביחס לאותו צד שלישי (ר' סעיף 3 לחוק).

כמו כן, מוקנית לרשות זכות יתר משמעותית בדמות אפשרות לחדול מהגבייה, בתוך פרק זמן של 90 יום ממועד הגשת הבקשה לאישור (בית המשפט יכול להאריך מועד זה) ובכך להביא לדחיית התובענה. במקרה כזה מוסמך בית המשפט לפסוק גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לעורך הדין אשר הביא להפסקת הגבייה האסורה.

משרדנו טיפל ומטפל בתובענות כנגד רשות וקנה לעצמו ניסיון וידע בתחום זה.

התביעות שלנו בתחום:

תובענה ייצוגית נגד הכונס הרשמי

תובענה ייצוגית נגד הכונס הרשמי התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה בגביית יתר של הפקדון הנדרש להפקדה בכונס הנכסים הרישמי לשם פתיחת תיק [...]

תובענה ייצוגית כנגד עיריית ראשון לציון

תובענה ייצוגית כנגד עיריית ראשון לציון התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז. עניינה של התביעה בגביית יתר בגין פינוי אשפה. לטענת התובעות, שוללת עיריית ראשון [...]

תובענה ייצוגית כנגד מדינה ישראל – צבא הגנה לישראל

תובענה ייצוגית כנגד מדינה ישראל - צבא הגנה לישראל בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות בתחום דיני הביטוח. התובענה [...]

תובענה ייצוגית כנגד עיריית חיפה

תובענה ייצוגית כנגד עיריית חיפה בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה- תביעת השבה כנגד רשות בתחום דיני החינוך. התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית [...]

תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל – משרד התחבורה

תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל - משרד התחבורה בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות. התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר [...]

תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל – מערכת ההוצאה לפועל

תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל - מערכת ההוצאה לפועל בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות. התובענה עוסקת בתמצית בגביית [...]

תובענה ייצוגית כנגד עיריית חיפה

תובענה ייצוגית כנגד עיריית חיפה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מנהליים - תביעת השבה כנגד רשות. התובענה עוסקת בגביית יתר של אגרות חנייה, באמצעות מדחני חנייה אלקטרוניים, [...]

מידע

תביעות ייצוגית כנגד רשויות – המדינה ומוסדות ציבור

      מאמר שפורסם בדה מרקר 30/8/2011 א. מבוא כבר במסגרת הדיונים הרבים שקדמו לחקיקת חוק תובענות ייצוגיות עלתה במלוא עוצמתה השאלה האם ובאיזו מידה לאפשר, במסגרתו של החוק החדש, [...]

קישורים ומסמכים לקריאה נוספת – תביעות ייצוגית

להלן קישורים למסמכים רלוונטיים לקריאה נוספת: חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006;  תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010; תקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות), תש"ע-2010; קישור לאתר הקרן למימון [...]