ראשי/תחומי עיסוק/תביעות ייצוגיות/תביעות ייצוגיות בדיני עבודה
תביעות ייצוגיות בדיני עבודה2021-02-03T13:29:11+02:00

תביעות ייצוגיות – דיני עבודה

חוק התובענות הייצוגיות הסדיר הגשת תובענות ייצוגיות בתחום דיני העבודה, במספר עילות:

  • תביעות בעילה של הפליה בעבודה, לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד או חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
  • תביעה בעילה אשר לבית הדין האזורי לעבודה סמכות ייחודית לדון בה לפי חוק בית הדין לעבודה, לפי סעיף 24 (א)1, (1א) או (3) ובלבד שלא נדרש במסגרתה סעד של פיצויי הלנת קצבה, פיצויי הלנת שכר או פיצויים הלנת פיטורים.
  • תביעה של עובד בעילה לפי סעיף 6א' לחוק שכר מינימום או לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם.

 

התביעות שלנו בתחום:

תביעה ייצוגית נגד חברת קרוקר אינטרנשיונל בע"מ

תביעה ייצוגית נגד חברת קרוקר אינטרנשיונל בע"מ התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. עניינה של התביעה הינו אי ביצוע הפרשה לביטוח פנסיוני וכן אי תשלום גמול [...]

תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת

תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בחיוב יתר של קרן הפנסיה בניגוד להוראות הדין ובניגוד להוראות [...]

תביעה ייצוגית כנגד חברת "השמירה"

תביעה ייצוגית כנגד חברת "השמירה" התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. עניינה של התביעה הינו אי תשלום לעובדים כספים המגיעים להם כדין. לטענת התובע, החברה [...]

תובענה ייצוגית כנגד חברת קיו.איי.אס ישראל בע"מ

תובענה ייצוגית כנגד חברת קיו.איי.אס ישראל בע"מ בבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני העבודה. התובענה והבקשה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. התובענה עוסקת בדמי חג אשר [...]

מידע מקצועי נוסף:

קישורים ומסמכים לקריאה נוספת – תביעות ייצוגית

להלן קישורים למסמכים רלוונטיים לקריאה נוספת: חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006;  תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010; תקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות), תש"ע-2010; קישור לאתר הקרן למימון [...]