About adi

This author has not yet filled in any details.
So far adi has created 61 blog entries.

תביעה ייצוגית נגד חברת EASY JET

תביעה ייצוגית נגד חברת EASY JET התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד). עניינה של התביעה בגביית יתר כאשר לקוח מבקש לבטל הזמנה של של [...]

תביעה ייצוגית נגד חברת EASY JET2021-02-01T20:39:29+02:00

תביעה ייצוגית כנגד חברת מידרוג

תביעה ייצוגית כנגד חברת מידרוג התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה, בדירוג שגוי של מספר סדרות של איגרות חוב אשר [...]

תביעה ייצוגית כנגד חברת מידרוג2021-02-01T20:39:43+02:00

תובענה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור

תובענה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו למחלקה הכלכלית בבימ"ש המחוזי תביעה ובקשה להכיר בה כייצוגית כנגד דירקטוריון החברה הבורסאית קמור, בין היתר, בגין מצגי [...]

תובענה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור2021-06-22T15:19:21+03:00

תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח

תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח תביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה. לטענת התובעת, [...]

תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח2021-02-01T20:40:07+02:00

תובענה ייצוגית נגד הכונס הרשמי

תובענה ייצוגית נגד הכונס הרשמי התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה בגביית יתר של הפקדון הנדרש להפקדה בכונס הנכסים הרישמי לשם פתיחת תיק [...]

תובענה ייצוגית נגד הכונס הרשמי2021-02-01T20:40:23+02:00

תובענה ייצוגית נגד דקלה חברה לביטוח

תובענה ייצוגית נגד דקלה חברה לביטוח התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התובענה זו בכך שהנתבעת פועלת בניגוד להוראות הדין והפוליסה, ומשלמת למבוטחיה בפוליסות [...]

תובענה ייצוגית נגד דקלה חברה לביטוח2021-01-31T13:34:35+02:00

תביעה ייצוגית נגד חברת קרוקר אינטרנשיונל בע"מ

תביעה ייצוגית נגד חברת קרוקר אינטרנשיונל בע"מ התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. עניינה של התביעה הינו אי ביצוע הפרשה לביטוח פנסיוני וכן אי תשלום גמול [...]

תביעה ייצוגית נגד חברת קרוקר אינטרנשיונל בע"מ2021-02-04T15:29:46+02:00

תביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיום בע"מ

תביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיום בע"מ התובענה והבקשה לאיש הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בשיפוי מבוטחים בביטוחי בריאות לטענת התובע המשיבות [...]

תביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיום בע"מ2021-02-01T20:40:33+02:00

תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח

תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בתשלום שגוי למבוטחים בפוליסת סיעוד. לטענת התובעת המשיבה משערכת את [...]

תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח2021-07-05T19:08:43+03:00

תביעה ייצוגית נגד חברות התקשורת 012, 013, 014, 015 ו- 018

תביעה ייצוגית נגד חברות התקשורת 012, 013, 014, 015 ו- 018 התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה בחיובי יתר שיחות בינלאומיות, ליעדים שונים [...]

תביעה ייצוגית נגד חברות התקשורת 012, 013, 014, 015 ו- 0182021-02-01T20:41:08+02:00