ראשי/תביעות בטיפולנו/תביעות בטיפולנו - דיני בנקאות וביטוח

תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט

תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד). עניינה של התביעה הייצוגית והבקשה לאשרה ככזו, בטענה שבנק פועל שלא כדין בקשר [...]

תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט2022-08-08T12:30:14+03:00

תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח

תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב עניינה של התביעה הינו שיפוי המבוטחים בביטוחי בריאות. לטענת התובעים, המשיבה משפה את המבוטחים [...]

תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח2021-02-01T20:38:32+02:00

תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח

תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח תביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה. לטענת התובעת, [...]

תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח2021-02-01T20:40:07+02:00

תביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיום בע"מ

תביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיום בע"מ התובענה והבקשה לאיש הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בשיפוי מבוטחים בביטוחי בריאות לטענת התובע המשיבות [...]

תביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיום בע"מ2021-02-01T20:40:33+02:00

תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח

תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בתשלום שגוי למבוטחים בפוליסת סיעוד. לטענת התובעת המשיבה משערכת את [...]

תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח2021-07-05T19:08:43+03:00

תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת

תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בחיוב יתר של קרן הפנסיה בניגוד להוראות הדין ובניגוד להוראות [...]

תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת2021-02-07T15:56:09+02:00

תביעה ייצוגית כנגד הראל חברה לביטוח

תביעה ייצוגית כנגד הראל חברה לביטוח התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה. לטענת התובעת, [...]

תביעה ייצוגית כנגד הראל חברה לביטוח2021-02-01T20:42:06+02:00

תביעה ייצוגית כנגד מגדל חברה לביטוח

תביעה ייצוגית כנגד מגדל חברה לביטוח התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה. לטענת התובעת, [...]

תביעה ייצוגית כנגד מגדל חברה לביטוח2021-02-01T20:42:15+02:00

תובענה ייצוגית כנגד כלל מימון אישי

תובענה ייצוגית כנגד כלל מימון אישי תביעה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות והלוואות חוץ בנקאיות. תמצית עניינה של התביעה הייצוגית, בין היתר, בהעלאת סכום "דמי הגבייה החודשיים" באופן חד צדדי, [...]

תובענה ייצוגית כנגד כלל מימון אישי2021-02-01T20:46:02+02:00

תביעה ייצוגית כנגד בנק לאומי

תביעה ייצוגית כנגד בנק לאומי תביעה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות. עניינה של התביעה בגביית יתר של עמלה הנוגעת לבקשת לקוח להפקה ו/או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב של [...]

תביעה ייצוגית כנגד בנק לאומי2021-02-01T20:46:09+02:00