תובענה ייצוגית כנגד סונול

תביעה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות. התובענה עוסקת בגבייה של תוספת לילה, שבת וחג מלקוחות שברכבם התקן "דלקן סונול" המתדלקים בשירות עצמי.
לטענת התובע סונול מחייבת את לקוחות הדלקן בתוספת תשלום בעת תדלוק בין השעות 20:00 בערב ל-6:00 בבוקר, בשבת או בחג, וזאת על אף שהתדלוקים מבוצעים במשאבות לשירות עצמי וללא קבלת שירות ממתדלק.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 33 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת גביית היתר לעתיד.