תובענה ייצוגית כנגד עיריית ראשון לציון

התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז.
עניינה של התביעה בגביית יתר בגין פינוי אשפה.
לטענת התובעות, שוללת עיריית ראשון לציון ממרבית בתי העסק הפועלים בתחומה את הזכות לפינוי פסולת רגילה, זכות העומדת להם בין היתר מכוח תשלום ארנונה. השיטה אותה אימצה עיריית ראשל""צ על מנת לקפח את בתי העסק היא הכללתם של מספר בתי עסק רבים הפועלים במרכז עסקים אחד או בניין משרדים אחד והתייחסות אליהם כעסק אחד וזאת לצרכי גביית האגרה בלבד ועל אף שלצרכי ארנונה היא מחייבת כל בית עסק בנפרד.
סכום התביעה מוערך בסך של כ – 40 מיליון ₪ ובמסגרתה מבוקש גם סעד של הפסקת גביית היתר לעתיד.