ראשי/תחומי עיסוק/תביעות ייצוגיות/תביעות ייצוגיות ונגזרות בשוק ההון
תביעות ייצוגיות ונגזרות בשוק ההון2021-07-29T14:20:54+03:00

תביעות ייצוגיות בשוק ההון

תחום דיני ניירות הערך הינו אחד מהתחומים הקלאסיים בהם יש יתרון משמעותי לניהול תובענה ייצוגית על פני תובענה אישית, בפרט כאשר המדובר בעוולה ממנה נפגעו משקיעים רבים בדרך דומה או זהה.

נוכח האמור האפשרות להגשת תובענה ייצוגית בתחום דיני ניירות הערך הוסדרה עוד קודם לחקיקת חוק התובענות הייצוגית במסגרת חוק ניירות ערך וחוק החברות.

לאחר חקיקת חוק התובענות הייצוגיות הוסדרה האפשרות להגיש תביעות בעילה הנובעת מזיקה לנייר ערך או ליחידה, בסעיף 5 לתוספת השנייה לחוק התובענות הייצוגית.

טיפול בתובענות ייצוגיות בתחום דיני ניירות ערך מחייבות הבנה מעמיקה של שוק ההון והתמודדות עם סוגיות הייחודיות לתחום זה, לרבות אופן חישוב הנזק בתובענה אלה, אחריות אורגני התאגידים ועוד.

תביעות נגזרות

תחום משיק נוסף הינו תחום התובענות הנגזרות המוגשות מכוח הוראות חוק החברות, תשנ"ט 1999(חלק חמישי, פרק שלישי). תביעות אלה מוגשות בשם בעל מניה, דירקטור או נושה של החברה בשל עילת תביעה הקמה לחברה כנגד אחר (בעל שליטה, דירקטור, מנהל ועוד) והחברה אינה מממשת את זכותה האמורה.

תביעה נגזרת מתנהלת בדומה לתביעה ייצוגית כהליך דו שלבי (שלב בקשת האישור) ולאחריו, ככל שבית המשפט מאשר זאת, שלב ניהול התובענה (הייצוגית או הנגזרת).

בית המשפט מאשר הגשת תביעה נגזרת אם הוא שוכנע שלכאורה התביעה וניהולה הן לטובת החברה וכי התובע אינו פועל בחוסר תום לב.

התביעות שלנו בתחום:

בקשה לגילוי מסמכים – טרם הגשת תביעה נגזרת – חברת גן שמואל

בקשה לקבלת מסמכים טרם הגשת תביעה נגזרת בשם חברת גן שמואל בהתאם לנטען בבקשה: הסכם הפצה מתמשך בין החברה לבין שטראוס (בעלת השליטה בה וחברה בשליטתה), אשר היה תקף במשך [...]

בקשה לתביעה נגזרת בעניין חברת דניה סיבוס בע"מ

בקשה לתביעה נגזרת בעניין חברת דניה סיבוס בע"מ בקשה לאישור הגשתה של תביעה נגזרת הוגשה כנגד חברי הדירקטוריון של דניה סיבוס בע"מ בסכום כולל של כ- 140 מיליון ש"ח, [...]

תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ

תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה בגביית יתר של דמי חבר מחברי התאחדות בוני הארץ [...]

תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל [...]

תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור

תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בפרשה חמורה של מצגים מטעים לרבות הצגת דוחות כספיים [...]

תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה הבורסאית סלע נדל"ן

תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה הבורסאית סלע נדל"ן התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לטענת המבקשת, בין היתר, החל מסוף שנת 2011, נטלה [...]

מידע משפטי נוסף:

קישורים ומסמכים לקריאה נוספת – תביעות ייצוגית

להלן קישורים למסמכים רלוונטיים לקריאה נוספת: חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006;  תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010; תקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות), תש"ע-2010; קישור לאתר הקרן למימון [...]