ראשי/תביעות בטיפולנו/תביעות בטיפולנו - ניירות ערך

בקשה לגילוי מסמכים – טרם הגשת תביעה נגזרת – חברת גן שמואל

בקשה לקבלת מסמכים טרם הגשת תביעה נגזרת בשם חברת גן שמואל בהתאם לנטען בבקשה: הסכם הפצה מתמשך בין החברה לבין שטראוס (בעלת השליטה בה וחברה בשליטתה), אשר היה תקף במשך [...]

בקשה לגילוי מסמכים – טרם הגשת תביעה נגזרת – חברת גן שמואל2021-02-11T13:13:15+02:00

בקשה לתביעה נגזרת בעניין חברת דניה סיבוס בע"מ

בקשה לתביעה נגזרת בעניין חברת דניה סיבוס בע"מ בקשה לאישור הגשתה של תביעה נגזרת הוגשה כנגד חברי הדירקטוריון של דניה סיבוס בע"מ בסכום כולל של כ- 140 מיליון ש"ח, [...]

בקשה לתביעה נגזרת בעניין חברת דניה סיבוס בע"מ2021-03-17T12:59:46+02:00

תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ

תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה בגביית יתר של דמי חבר מחברי התאחדות בוני הארץ [...]

תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ2021-02-01T11:14:21+02:00

תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל [...]

תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ2021-02-11T12:24:49+02:00

תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור

תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בפרשה חמורה של מצגים מטעים לרבות הצגת דוחות כספיים [...]

תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור2021-02-01T20:37:24+02:00

תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה הבורסאית סלע נדל"ן

תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה הבורסאית סלע נדל"ן התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לטענת המבקשת, בין היתר, החל מסוף שנת 2011, נטלה [...]

תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה הבורסאית סלע נדל"ן2021-02-01T20:37:43+02:00

תובענה ייצוגית נגד אפריקה ישראל

תובענה ייצוגית נגד אפריקה ישראל התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב עניינה של התביעה הינו מצגי שווא בדוחות הכספיים של החברות, אפריקה השקעות ואפריקה [...]

תובענה ייצוגית נגד אפריקה ישראל2021-10-03T11:06:01+03:00

תביעה ייצוגית כנגד חברת מידרוג

תביעה ייצוגית כנגד חברת מידרוג התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה, בדירוג שגוי של מספר סדרות של איגרות חוב אשר [...]

תביעה ייצוגית כנגד חברת מידרוג2021-02-01T20:39:43+02:00

תובענה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור

תובענה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו למחלקה הכלכלית בבימ"ש המחוזי תביעה ובקשה להכיר בה כייצוגית כנגד דירקטוריון החברה הבורסאית קמור, בין היתר, בגין מצגי [...]

תובענה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור2021-06-22T15:19:21+03:00

תביעה ייצוגית כנגד חברת אקסטרא פלסטיק

תביעה ייצוגית כנגד חברת אקסטרא פלסטיק התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. על פי הנטען בכתב התביעה, דוחות החברה לבורסה ברבעון השני והשלישי לשנת [...]

תביעה ייצוגית כנגד חברת אקסטרא פלסטיק2021-02-01T20:41:41+02:00