ראשי/תחומי עיסוק/תביעות ייצוגיות
תביעות ייצוגיות2021-06-20T19:50:04+03:00

הגשת תביעות ייצוגיות – כללי

משרד צמח – שאשא, עוסק בהגשת תובענות ייצוגיות, כמעט למן הקמתו (כעשרים שנה), והינו בעל ניסיון רב בתחום זה. המשרד נמנה מזה מספר שנים, על עוה"ד הידועים והבולטים בתחום התובענות הייצוגיות, כפי שהוא מדורג על ידי חברת Dun&Bradstreet  בדירוג DUN'S 100. 

התובענות הייצוגיות שנוהלו על ידי המשרד זכו להצלחות מרשימות, לרבות בקביעת תקדימים משפטיים, אך מעל לכל, הביאו לתוצאות המיוחלות הקבועות בחוק תובענות ייצוגיות ובחוק החברות, ובעיקר הביאו לאכיפת הדין, הרתעה מפני הפרתו, ומתן סעד הולם לנפגעים כתוצאה מהפרתו, בשווי המוערך במאות מיליוני ₪.

תובענות רבות המנוהלות על ידי המשרד זכו וזוכות למימון מראש או בדיעבד מהרשות לניירות ערך או מהקרן למימון תביעות ייצוגיות.

תחום התובענות הייצוגיות, שהינו מתחומי הדגל של המשרד, מחייב שילוב של מקצוענות, יצירתיות רבה, ונחישות רבה בניהול התובענות – ותכונות אלה באות לידי ביטוי, במגוון התובענות המנוהלות על ידי המשרד, בערכאות המשפטיות השונות, בתחומי שוק ההון וניירות הערך, בתחום דיני הצרכנות, בתחומי הבנקאות והביטוח, תביעות כנגד המדינה ורשויות מקומיות ובתחום דיני העבודה.

תביעות ייצוגיות ונגזרות בשוק ההון:

המשרד ייצג ומייצג במספר רב של תובענות ייצוגיות ונגזרת בתחום שוק ההון וניירות הערך וזכה להצלחה בתיקים רבים ולהחזר כספים הנאמדים בעשרות מיליוני ₪ לקבוצות הנפגעות.

בין היתר, עוסק במשרד בתחום זה, בתביעות הנוגעות להטעיה ומצגים מטעים בתשקיף ובדוחות הכספיים, הרצת מניות, שימוש במידע פנים, הצעות רכש ועוד.

כמו הגיש ומגיש המשרד תביעות נגזרות כנגד בעלי שליטה ו/או דירקטורים בתאגידים שניירות הערך שלהם נסחרות בבורסה הישראלית, בגין חלוקת דיבידנדים אסורה, עסקאות והסכמי שכר של בעל שליטה, עסקאות שאינן לטובת החברה ועוד.

תחום ניירות הערך דורש מיומנות כלכלית מיוחדת, לרבות בבחינת קיומו של נזק לנייר הערך, לחברה או לקבוצה מחזיקי נייר הערך, והשותפים הבכירים במשרד העוסקים בתחום זה, הינם בעלי מיומנות וידע הנדרשים לכך.

קרא עוד>>

תביעות ייצוגיות בתחום הצרכנות והגנת הצרכן:

המשרד ייצג ומייצג במספר רב של תובענות ייצוגיות בתחום הצרכנות והגנת הצרכן וזכה להצלחה בתיקים רבים ולהחזר כספים הנאמדים בעשרות מיליוני ₪ לקבוצות הנפגעות.

בין היתר, בתחום זה הוגשו תובענות כנגד יבואי רכב בגין פגמים בייצור, תביעות הנוגעות להפרשי אי תשלום הפרשי הצמדה וריבית, תביעות כנגד חברות תעופה ועוד.

קרא עוד>>

תביעות ייצוגיות בתחום דיני בנקאות וביטוח:

המשרד ייצג ומייצג במספר רב של תובענות ייצוגיות לרבות כנגד בנקים, מוסדות פיננסיים וחברות ביטוח. בין היתר, בתחום זה הוגשו תובענות ייצוגיות הנוגעות לחיובי יתר בגין עמלות, הפרשי הצמדה וריבית, אי תשלום כדין של תגמולי ביטוח ועוד. תחום זה דורש הבנה מעמיקה של הוראות הפיקוח של הבנקים והמפקח על שוק ההון, שהם הרגולטור (המאסדר) בתחומים אלה.

קרא עוד>>

תביעות ייצוגיות כנגד המדינה ומוסדות ציבור:

ניתן להגיש תביעות ייצוגיות כנגד המדינה ומוסדות ציבור בגין גביית מס, אגרה ו/או או תשלום חובה אחר, ביתר או בניגוד לדין. היחס של חוק תובענות ייצוגיות לתביעות אלה, הוא שונה ויש למדינה ומוסדות ציבור אחרים הגנות מיוחדות כנגד תובענות ייצוגיות, עליהן יש לעמוד טרם הגשת התביעה.

קרא עוד>>

תביעות ייצוגיות בתחום דיני העבודה:

  • ניתן להגיש תביעה ייצוגיות בתחום זה בגין אי תשלום זכויות עובדים מכוח דין, אי ביצוע הפרשה לפנסיות, אי תשלום זכויות הסכמים קיבוצים או צווי הרחבה;
  • המשרד מטפל כל העת מקביל בהכנת מספר תובענות ייצוגיות ונגזרות ובקשות לאישורן, לרבות בתחומי ניירות ערך, הצרכנות, בנקאות והביטוח, ועוד. במסגרת זו נדרש המשרד לעבד את הטענות המשפטיות ולאסוף את כלל הראיות והחומר הנדרש להגשת הבקשות והתובענות – בשיתוף פעולה מלא עם התובעים והמומחים הכלכליים והאחרים בתחומים הרלוונטיים.

קרא עוד>>

התביעות הייצוגיות שלנו:

תביעה יצוגית נגד וואליה טרנספורטיישן ישראל וטלאול קונטקט סנטר

תביעה יצוגית נגד וואליה טרנספורטיישן ישראל וטלאול קונטקט סנטר התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה, בשיגור של הודעות טלפוניות מוקלטות לנמענים בתפוצה רחבה, [...]

תביעה ייצוגית כנגד הראל חברה לביטוח

תביעה ייצוגית כנגד הראל חברה לביטוח התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה. לטענת התובעת, [...]

תביעה ייצוגית כנגד מגדל חברה לביטוח

תביעה ייצוגית כנגד מגדל חברה לביטוח התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה. לטענת התובעת, [...]

תביעה ייצוגית כנגד חברת "השמירה"

תביעה ייצוגית כנגד חברת "השמירה" התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. עניינה של התביעה הינו אי תשלום לעובדים כספים המגיעים להם כדין. לטענת התובע, החברה [...]

תביעה ייצוגית כנגד חברת הוט טלקום

תביעה ייצוגית כנגד חברת הוט טלקום התביעה והבקשה לאישור הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התביעה הינו חיוב לקוחות המחזיקים בחבילות הכוללות "בנק" דקות חודשי בתעריף שיחה החורגת [...]

תביעה ייצוגית כנגד סונול ישראל בע"מ וספרינט מוטורס בע"מ

תביעה ייצוגית כנגד סונול ישראל בע"מ וספרינט מוטורס בע"מ התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט השלום בחיפה. עניינה של התביעה הינו גביית תעריף השירות המלא מלקוחות המתדלקים את רכבם [...]

תובענה ייצוגית כנגד סוכנות הנסיעות מונה טורס בע"מ

תובענה ייצוגית כנגד סוכנות הנסיעות מונה טורס בע"מ הבקשה והתביעה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לטענת התובעים בחרה סוכנות הנסיעות להפר את הוראות הדין, ולחשב את התשלום בשקלים [...]

תביעה נגזרת כנגד ד"ר משה בן שאול והדירקטורים בחברת אילקס מדיקל בע"מ

תביעה נגזרת כנגד ד"ר משה בן שאול והדירקטורים בחברת אילקס מדיקל בע"מ התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לטענת התובעים במהלך תקופה הרלוונטית לתביעה (בין השנים [...]

תביעה ייצוגית כנגד פלאפון – חיוב בתשלום חודשי קבוע עבור קווים "רדומים"

תביעה ייצוגית כנגד פלאפון - חיוב בתשלום חודשי קבוע עבור קווים "רדומים" תביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז. עניינה של התביעה הינו בגין חיוב בתשלום חודשי [...]

תביעה ייצוגית כנגד פלאפון – תשלום בשם "סולו-דו"

תביעה ייצוגית כנגד פלאפון - תשלום בשם "סולו-דו" התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז. עניינה של התביעה הינו בתשלום המכונה בשם "סולו-דו", שבמהותו הינו בגין האפשרות [...]

תביעה ייצוגית כנגד מכבי שירותי בריאות

תביעה ייצוגית כנגד מכבי שירותי בריאות התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה במהלך חד צדדי של הפסקת אספקת תרופת הליפיטור, המיועדת לטיפול [...]

תביעה ייצוגית כנגד ג'קי בן זקן, איתן אלדר וצביקה קולנברנר

תביעה ייצוגית כנגד ג'קי בן זקן, איתן אלדר וצביקה קולנברנר התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התביעה הוגשה כנגד ג'קי בן זקן, איתן אלדר וצביקה [...]

תובענה ייצוגית כנגד עיריית ראשון לציון

תובענה ייצוגית כנגד עיריית ראשון לציון התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז. עניינה של התביעה בגביית יתר בגין פינוי אשפה. לטענת התובעות, שוללת עיריית ראשון [...]

תביעה ייצוגית נגד אל על נתיבי תעופה

תביעה ייצוגית נגד אל על נתיבי תעופה תביעה בתחום דיני הצרכנות. התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התביעה בגביית יתר של דמי ביטול טיסה. [...]

תובענה ייצוגית כנגד סונול

תובענה ייצוגית כנגד סונול תביעה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות. התובענה עוסקת בגבייה של תוספת לילה, שבת וחג מלקוחות שברכבם התקן "דלקן סונול" המתדלקים בשירות עצמי. לטענת התובע סונול מחייבת [...]

תובענה ייצוגית כנגד כלל מימון אישי

תובענה ייצוגית כנגד כלל מימון אישי תביעה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות והלוואות חוץ בנקאיות. תמצית עניינה של התביעה הייצוגית, בין היתר, בהעלאת סכום "דמי הגבייה החודשיים" באופן חד צדדי, [...]

תביעה ייצוגית כנגד בנק לאומי

תביעה ייצוגית כנגד בנק לאומי תביעה ייצוגית בתחום דיני הבנקאות. עניינה של התביעה בגביית יתר של עמלה הנוגעת לבקשת לקוח להפקה ו/או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב של [...]

תובענה ייצוגית כנגד דור-אלון, סונול, פז ודלק

תובענה ייצוגית כנגד דור-אלון, סונול, פז ודלק בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות. התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. התובענה עוסקת בחיובי סרק המבוצעים במשאבות התדלוק. [...]

תובענה ייצוגית כנגד מדינה ישראל – צבא הגנה לישראל

תובענה ייצוגית כנגד מדינה ישראל - צבא הגנה לישראל בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות בתחום דיני הביטוח. התובענה [...]

תובענה ייצוגית כנגד מגדל וכלל חברות לביטוח וחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ

תובענה ייצוגית כנגד מגדל וכלל חברות לביטוח וחבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני ביטוח. התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה [...]

תובענה ייצוגית כנגד קשת אגרות חוב בע"מ ואח'

תובענה ייצוגית כנגד קשת אגרות חוב בע"מ ואח' בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני ניירות ערך. התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה עוסקת בתמצית באגרות [...]

תובענה ייצוגית כנגד עיריית חיפה

תובענה ייצוגית כנגד עיריית חיפה בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה- תביעת השבה כנגד רשות בתחום דיני החינוך. התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית [...]

תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל – משרד התחבורה

תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל - משרד התחבורה בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות. התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר [...]

תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל – מערכת ההוצאה לפועל

תובענה ייצוגית כנגד מדינת ישראל - מערכת ההוצאה לפועל בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב - תביעת השבה כנגד רשות. התובענה עוסקת בתמצית בגביית [...]

תובענה ייצוגית כנגד בזק בינלאומי

תובענה ייצוגית כנגד בזק בינלאומי בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בתחום דיני הצרכנות. התביעה ובקשה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובענה עוסקת בתמצית בגביית יתר בלתי חוקית באמצעות [...]

Load More Posts

מידע משפטי נוסף:

חדשות ועדכונים: