ראשי/תחומי עיסוק/תביעות ייצוגיות
תביעות ייצוגיות2021-06-20T19:50:04+03:00

הגשת תביעות ייצוגיות – כללי

משרד צמח – שאשא, עוסק בהגשת תובענות ייצוגיות, כמעט למן הקמתו (כעשרים שנה), והינו בעל ניסיון רב בתחום זה. המשרד נמנה מזה מספר שנים, על עוה"ד הידועים והבולטים בתחום התובענות הייצוגיות, כפי שהוא מדורג על ידי חברת Dun&Bradstreet  בדירוג DUN'S 100. 

התובענות הייצוגיות שנוהלו על ידי המשרד זכו להצלחות מרשימות, לרבות בקביעת תקדימים משפטיים, אך מעל לכל, הביאו לתוצאות המיוחלות הקבועות בחוק תובענות ייצוגיות ובחוק החברות, ובעיקר הביאו לאכיפת הדין, הרתעה מפני הפרתו, ומתן סעד הולם לנפגעים כתוצאה מהפרתו, בשווי המוערך במאות מיליוני ₪.

תובענות רבות המנוהלות על ידי המשרד זכו וזוכות למימון מראש או בדיעבד מהרשות לניירות ערך או מהקרן למימון תביעות ייצוגיות.

תחום התובענות הייצוגיות, שהינו מתחומי הדגל של המשרד, מחייב שילוב של מקצוענות, יצירתיות רבה, ונחישות רבה בניהול התובענות – ותכונות אלה באות לידי ביטוי, במגוון התובענות המנוהלות על ידי המשרד, בערכאות המשפטיות השונות, בתחומי שוק ההון וניירות הערך, בתחום דיני הצרכנות, בתחומי הבנקאות והביטוח, תביעות כנגד המדינה ורשויות מקומיות ובתחום דיני העבודה.

תביעות ייצוגיות ונגזרות בשוק ההון:

המשרד ייצג ומייצג במספר רב של תובענות ייצוגיות ונגזרת בתחום שוק ההון וניירות הערך וזכה להצלחה בתיקים רבים ולהחזר כספים הנאמדים בעשרות מיליוני ₪ לקבוצות הנפגעות.

בין היתר, עוסק במשרד בתחום זה, בתביעות הנוגעות להטעיה ומצגים מטעים בתשקיף ובדוחות הכספיים, הרצת מניות, שימוש במידע פנים, הצעות רכש ועוד.

כמו הגיש ומגיש המשרד תביעות נגזרות כנגד בעלי שליטה ו/או דירקטורים בתאגידים שניירות הערך שלהם נסחרות בבורסה הישראלית, בגין חלוקת דיבידנדים אסורה, עסקאות והסכמי שכר של בעל שליטה, עסקאות שאינן לטובת החברה ועוד.

תחום ניירות הערך דורש מיומנות כלכלית מיוחדת, לרבות בבחינת קיומו של נזק לנייר הערך, לחברה או לקבוצה מחזיקי נייר הערך, והשותפים הבכירים במשרד העוסקים בתחום זה, הינם בעלי מיומנות וידע הנדרשים לכך.

קרא עוד>>

תביעות ייצוגיות בתחום הצרכנות והגנת הצרכן:

המשרד ייצג ומייצג במספר רב של תובענות ייצוגיות בתחום הצרכנות והגנת הצרכן וזכה להצלחה בתיקים רבים ולהחזר כספים הנאמדים בעשרות מיליוני ₪ לקבוצות הנפגעות.

בין היתר, בתחום זה הוגשו תובענות כנגד יבואי רכב בגין פגמים בייצור, תביעות הנוגעות להפרשי אי תשלום הפרשי הצמדה וריבית, תביעות כנגד חברות תעופה ועוד.

קרא עוד>>

תביעות ייצוגיות בתחום דיני בנקאות וביטוח:

המשרד ייצג ומייצג במספר רב של תובענות ייצוגיות לרבות כנגד בנקים, מוסדות פיננסיים וחברות ביטוח. בין היתר, בתחום זה הוגשו תובענות ייצוגיות הנוגעות לחיובי יתר בגין עמלות, הפרשי הצמדה וריבית, אי תשלום כדין של תגמולי ביטוח ועוד. תחום זה דורש הבנה מעמיקה של הוראות הפיקוח של הבנקים והמפקח על שוק ההון, שהם הרגולטור (המאסדר) בתחומים אלה.

קרא עוד>>

תביעות ייצוגיות כנגד המדינה ומוסדות ציבור:

ניתן להגיש תביעות ייצוגיות כנגד המדינה ומוסדות ציבור בגין גביית מס, אגרה ו/או או תשלום חובה אחר, ביתר או בניגוד לדין. היחס של חוק תובענות ייצוגיות לתביעות אלה, הוא שונה ויש למדינה ומוסדות ציבור אחרים הגנות מיוחדות כנגד תובענות ייצוגיות, עליהן יש לעמוד טרם הגשת התביעה.

קרא עוד>>

תביעות ייצוגיות בתחום דיני העבודה:

  • ניתן להגיש תביעה ייצוגיות בתחום זה בגין אי תשלום זכויות עובדים מכוח דין, אי ביצוע הפרשה לפנסיות, אי תשלום זכויות הסכמים קיבוצים או צווי הרחבה;
  • המשרד מטפל כל העת מקביל בהכנת מספר תובענות ייצוגיות ונגזרות ובקשות לאישורן, לרבות בתחומי ניירות ערך, הצרכנות, בנקאות והביטוח, ועוד. במסגרת זו נדרש המשרד לעבד את הטענות המשפטיות ולאסוף את כלל הראיות והחומר הנדרש להגשת הבקשות והתובענות – בשיתוף פעולה מלא עם התובעים והמומחים הכלכליים והאחרים בתחומים הרלוונטיים.

קרא עוד>>

התביעות הייצוגיות שלנו:

תביעה ייצוגית נוספת בעניין משאבות המים כנגד צ'מפיון מוטורס ואח' (סקודה, פולקסוואגן, אאודי וסיאט)

תביעה ייצוגית נוספת בעניין משאבות המים כנגד צ'מפיון מוטורס וקבוצת פולקסווגן התביעה (ת"צ 8601-07-21) והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, וזאת בגין תקלה סדרתית נטענת, במשאבות המים [...]

תביעה ייצוגית כנגד צ'מפיון מוטורס ואח' – רכבי סקודה / פולקסווגן / אאודי וסיאט

תביעה ייצוגית כנגד צ'מפיון מוטורס וקבוצת פולקסווגן התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, וזאת בגין תקלה סדרתית נטענת, במשאבות המים המותקנות ברכבי הקבוצה. בהתאם לנטען בבקשה [...]

בקשה לגילוי מסמכים – טרם הגשת תביעה נגזרת – חברת גן שמואל

בקשה לקבלת מסמכים טרם הגשת תביעה נגזרת בשם חברת גן שמואל בהתאם לנטען בבקשה: הסכם הפצה מתמשך בין החברה לבין שטראוס (בעלת השליטה בה וחברה בשליטתה), אשר היה תקף במשך [...]

תביעה ייצוגית נגד שופרסל – שוברי קנייה

תביעה ייצוגית נגד שופרסל - שוברי קנייה התביעה הוגשה באמצעות משרד עוה"ד צמח – שאשא ומשרד עורכי הדין כהן  ישראלי ושות' לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז (מספר הליך: ת"צ 48307-10-17); [...]

בקשה לתביעה נגזרת בעניין חברת דניה סיבוס בע"מ

בקשה לתביעה נגזרת בעניין חברת דניה סיבוס בע"מ בקשה לאישור הגשתה של תביעה נגזרת הוגשה כנגד חברי הדירקטוריון של דניה סיבוס בע"מ בסכום כולל של כ- 140 מיליון ש"ח, [...]

תביעה ייצוגית נגד חברות השכרת רכב

תביעה ייצוגית נגד חברות השכרת רכב התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד). עניינה של התביעה הינה הפליית ישראלים לעומת תיירים במחירי השכרת רכב בישראל. [...]

תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ

תביעה ייצוגית כנגד התאחדות בוני הארץ התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה בגביית יתר של דמי חבר מחברי התאחדות בוני הארץ [...]

תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

תביעה נגזרת כנגד בעלי השליטה, ה"ה רמי ועדינה לוי והדירקטורים בחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל [...]

תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט

תביעה ייצוגית נ' בנק דיסקונט התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד). עניינה של התביעה הייצוגית והבקשה לאשרה ככזו, בטענה שבנק פועל שלא כדין בקשר [...]

תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור

תביעה ייצוגית נגד טאואר סמיקונדקטור התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בפרשה חמורה של מצגים מטעים לרבות הצגת דוחות כספיים [...]

תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה הבורסאית סלע נדל"ן

תביעה נגזרת נגד בעלי תפקידים בחברה הבורסאית סלע נדל"ן התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לטענת המבקשת, בין היתר, החל מסוף שנת 2011, נטלה [...]

תובענה ייצוגית נגד אפריקה ישראל

תובענה ייצוגית נגד אפריקה ישראל התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב עניינה של התביעה הינו מצגי שווא בדוחות הכספיים של החברות, אפריקה השקעות ואפריקה [...]

תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח

תובענה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב עניינה של התביעה הינו שיפוי המבוטחים בביטוחי בריאות. לטענת התובעים, המשיבה משפה את המבוטחים [...]

תביעה ייצוגית נגד חברת EASY JET

תביעה ייצוגית נגד חברת EASY JET התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (בלוד). עניינה של התביעה בגביית יתר כאשר לקוח מבקש לבטל הזמנה של של [...]

תביעה ייצוגית כנגד חברת מידרוג

תביעה ייצוגית כנגד חברת מידרוג התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה, בדירוג שגוי של מספר סדרות של איגרות חוב אשר [...]

תובענה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור

תובענה ייצוגית כנגד דירקטוריון חברת קמור התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו למחלקה הכלכלית בבימ"ש המחוזי תביעה ובקשה להכיר בה כייצוגית כנגד דירקטוריון החברה הבורסאית קמור, בין היתר, בגין מצגי [...]

תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח

תובענה ייצוגית כנגד שירביט חברה לביטוח תביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התביעה הינו שיטת חישוב התשלום בגין ירידת ערך הרכב לאחר תאונה. לטענת התובעת, [...]

תובענה ייצוגית נגד הכונס הרשמי

תובענה ייצוגית נגד הכונס הרשמי התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה בגביית יתר של הפקדון הנדרש להפקדה בכונס הנכסים הרישמי לשם פתיחת תיק [...]

תובענה ייצוגית נגד דקלה חברה לביטוח

תובענה ייצוגית נגד דקלה חברה לביטוח התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התובענה זו בכך שהנתבעת פועלת בניגוד להוראות הדין והפוליסה, ומשלמת למבוטחיה בפוליסות [...]

By |ינואר 31, 2021|Categories: תביעות בטיפולנו|0 Comments

תביעה ייצוגית נגד חברת קרוקר אינטרנשיונל בע"מ

תביעה ייצוגית נגד חברת קרוקר אינטרנשיונל בע"מ התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. עניינה של התביעה הינו אי ביצוע הפרשה לביטוח פנסיוני וכן אי תשלום גמול [...]

תביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיום בע"מ

תביעה ייצוגית נגד הפניקס חברה לביטוח ופמי פרימיום בע"מ התובענה והבקשה לאיש הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בשיפוי מבוטחים בביטוחי בריאות לטענת התובע המשיבות [...]

תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח

תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח התובענה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בתשלום שגוי למבוטחים בפוליסת סיעוד. לטענת התובעת המשיבה משערכת את [...]

תביעה ייצוגית נגד חברות התקשורת 012, 013, 014, 015 ו- 018

תביעה ייצוגית נגד חברות התקשורת 012, 013, 014, 015 ו- 018 התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עניינה של התביעה בחיובי יתר שיחות בינלאומיות, ליעדים שונים [...]

תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת

תביעה ייצוגית כנגד קרן מקפת התביעה והבקשה לאישורה הוגשו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. עניינה של התביעה הינו בחיוב יתר של קרן הפנסיה בניגוד להוראות הדין ובניגוד להוראות [...]

תביעה ייצוגית כנגד חברת אקסטרא פלסטיק

תביעה ייצוגית כנגד חברת אקסטרא פלסטיק התביעה והבקשה לאישורה הוגשו למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. על פי הנטען בכתב התביעה, דוחות החברה לבורסה ברבעון השני והשלישי לשנת [...]

Load More Posts

מידע משפטי נוסף:

אושר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת G1 פתרונות אבטחה (לשעבר "השמירה")

אושרה פשרה בתביעה הייצוגית נגד G1 פתרונות אבטחה (לשעבר "השמירה") ביום 06/10/2022 אישר בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (כבוד השופטת אופירה דגן - טוכמכר) הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה [...]

אושר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

אושרה פשרה בתביעה הייצוגית נגד בנק דיסקונט בעניין "חשבונות רדומים" ביום 31/07/2022 אישר בית המשפט המחוזי מרכז - לוד (כבוד השופטת איריס רבינוביץ' ברון)  הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על [...]

קו הגנה אפשרי בתביעה ייצוגית – סכומי תביעה מופרזים וחוסר סמכות עניינית

קו הגנה אפשרי בתביעה ייצוגית - חוסר סמכות עניינית כמו בתביעות כספיות אחרות, גם תביעות ייצוגיות אמורות להיות מוגשות לבית המשפט המוסמך לדון בהן. בתביעות כספיות סמכותו של בית המשפט [...]

זיכרון דברים – שאלות ותשובות:

מורה נבוכים לזיכרון דברים - שאלות ותשובות: זכרון דברים הינו מסמך משפטי אשר במסגרתו מפרטים הצדדים את ההסכמות אליהם הגיעו ביחס לעסקה הנדונה ביניהם, למשל עסקת לרכישה או [...]

מה תוקפו של זיכרון דברים בעסקת נדל"ן – עד כמה הוא מחייב את הצדדים?

מה תוקפו של זיכרון דברים בעסקת נדל"ן – עד כמה הוא מחייב את הצדדים? עו"ד ליאור צמח, שותף במשרד צמח שאשא משיב: זיכרון דברים הוא, לכאורה, הסכם עקרונות בין [...]

תביעות ייצוגית כנגד רשויות – המדינה ומוסדות ציבור

      מאמר שפורסם בדה מרקר 30/8/2011 א. מבוא כבר במסגרת הדיונים הרבים שקדמו לחקיקת חוק תובענות ייצוגיות עלתה במלוא עוצמתה השאלה האם ובאיזו מידה לאפשר, במסגרתו של החוק החדש, [...]

קישורים ומסמכים לקריאה נוספת – תביעות ייצוגית

להלן קישורים למסמכים רלוונטיים לקריאה נוספת: חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006;  תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010; תקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות), תש"ע-2010; קישור לאתר הקרן למימון [...]

שאלות ותשובות – הגשת תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית הינו מכשיר משפטי (דיוני) אשר נועד לאפשר ליחיד או יחידים לפעול בשמה של קבוצת תובעים כנגד נתבע אחד או יותר, וזאת לאחר קבלת אישור בית המשפט לכך. [...]

שאלות ותשובות – הגנה בתביעות ייצוגיות

ראשית, חשוב מאוד שלא התעלם מהמכתב. פעמים רבות עריכת מכתב תשובה הכולל התייחסות עובדתית או משפטית לטענות המופנות כנגד החברה, עשוי לשכנע את הפונה להימנע מהגשת תביעה ייצוגית כנגדך [...]

חדשות ועדכונים:

אושר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת G1 פתרונות אבטחה (לשעבר "השמירה")

אושרה פשרה בתביעה הייצוגית נגד G1 פתרונות אבטחה (לשעבר "השמירה") ביום 06/10/2022 אישר בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (כבוד השופטת אופירה דגן - טוכמכר) הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה [...]

אושר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

אושרה פשרה בתביעה הייצוגית נגד בנק דיסקונט בעניין "חשבונות רדומים" ביום 31/07/2022 אישר בית המשפט המחוזי מרכז - לוד (כבוד השופטת איריס רבינוביץ' ברון)  הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על [...]

אושר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד שופרסל

אושרה פשרה בתביעה הייצוגית נגד שופרסל בעניין שוברי קנייה ביום 14/12/2021 אישר בית המשפט המחוזי מרכז - לוד (כבוד השופטת יעל טויסטר ישראלי)  הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי [...]

אושר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד אפריקה השקעות

אושרה פשרה בתביעה ייצוגית נגד אפריקה ישראל להשקעות בע"מ  ביום 30/9/2021 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב (סגן הנשיא, השופט חאלד כבוב)  הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו [...]

אושרה פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח הראל

אושרה פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח הראל ביום 8.6.2021 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת צילה צפת) הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת [...]

בית המשפט הורה על פרסום הסכם פשרה בתביעה הייצוגית נגד שופרסל

בית המשפט הורה על פרסום הסכם פשרה בתביעה הייצוגית נגד שופרסל ביום 7.6.2021 הורה בית המשפט המחוזי במחוז מרכז (כב' השופטת יעל טויסטר ישראלי) לפרסם לציבור הסכם פשרה שהוגש לאישורו [...]

ניהול הגנה בתביעה ייצוגית – העברת דיון לבית המשפט המוסמך

סכום תביעה מופרז ובלתי מבוסס - העברת הדיון לבית המשפט השלום וחיוב תובע בהוצאות תביעה ייצוגית אשר הגנתה מנוהלת על ידי משרדנו, הוגשה בסכומים מופרזים ובלתי מבוססים לבית המשפט המחוזי [...]

אושר הסכם פשרה בתביעה הייצוגית בעניין חברת קמור

אושר הסכם פשרה בתביעה הייצוגית בעניין חברת קמור היום 24.2.2021 אישרה כבוד השופטת רות רונן מבית המשפט המחוזי בתל אביב, המחלקה הכלכלית, את הסכם הפשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי [...]

הרשות לניירות ערך החליטה לתמוך עקרונית במימון תביעה נגזרת בעניין רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

הבטחת פעולתו היעילה והתקינה של שוק ההון, לרבות אמינותו בעיני משקיעים, הינה אחת מהמטרות העיקריות של הרשות לניירות ערך. הרשות לניירות ערך מקיימת פעולות שונות, לרבות פעולות אכיפה מינהליות ופליליות, [...]

תביעה ייצוגית נמחקה על הסף בהמלצת ביהמ"ש

תביעה ייצוגית כנגד רשת משקאות קמעונאית – נמחקה על הסף בהמלצת בית המשפט כנגד לקוחת המשרד, רשת משקאות קמעונאית בפריסה ארצית, הוגשה תובענה ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית בבית המשפט המחוזי [...]